‘ Missen? ’
‘ Missen. Je weet toch wel wat dat is? ‘
‘ Nee’ zei de eekhoorn.
‘ Missen is iets wat je voelt als iets er niet is.’
‘ Wat voel je dan? ’
‘ Ja, daar gaat het nou om. ‘
‘ Dan zullen we elkaar missen.’ zei de eekhoorn verdrietig.
‘ Nee,’ zei de mier, ‘want we kunnen elkaar ook vergeten.’
‘ Vergeten! Jou?! ’ riep de eekhoorn.
‘ Nou,‘ zei de mier, ‘schreeuw maar niet zo hard.’
De eekhoorn legde zijn hoofd in zijn handen.
‘ Ik zal jou nooit vergeten.‘ zei hij zacht.
‘ Nou ja,’ zei de mier. ‘ Dat moeten we nog maar afwachten. ‘
‘ Dag! ‘
En heel plotseling stapte hij de deur uit …..
… De eekhoorn begon hem onmiddellijk te missen.
‘ Mier,‘ riep hij, ‘ik mis je!’ Zijn stem kaatste heen en weer tussen de bomen.
‘ Dat kan nu nog niet! ‘ zei de mier. ‘ Ik ben nog niet eens weg! ‘
‘ Maar toch is het zo! ’ riep de eekhoorn.

Uit ‘Missen’ van Toon Tellegen