Door het beleven van je verdriet geef je vorm aan de liefde en aan het leven. Je geeft uiting aan je bestaan. Met al wat is en niet is, was en niet was, zal zijn en niet zal zijn.

Kunst speelt bij De Plek een centrale rol. Kunst helpt vaak om rouw en verdriet te beleven. Kunst kan rechtstreeks en diep raken, en kan inspireren.

Door het zien of horen of beleven van kunst, kom je makkelijker in contact met je eigen pijn en verdriet. Dat wat niet te verwoorden valt, amper te voelen valt, zie je uitgedrukt in kunst. Het zorgt voor herkenning, erkenning, inspiratie, opluchting, thuis komen.

Ook zelf kunst maken – creatief, scheppend bezig zijn – is een manier om gestalte te geven aan je pijn en verdriet, een manier die bevrijdend en inspirerend werkt.

Dat wat je niet kan verwoorden, amper kan voelen, kan je misschien wel vorm geven in een kunst- of knutselwerk. Dat wat op een of andere manier vorm heeft gekregen, is beter te bevatten.
'Slaap maar,' zeg ik
tegen een dochter die allang slaapt
en daar wakker van wordt.

Het onweert. Misschien wil ik wel
dat zij bang is, dan kan ik vader zijn.
Maar ik kan niets anders dan samen met haar
niets kunnen.

Zoals woorden. De dingen gebeuren.
Zonder woorden zouden ze ook gebeuren.
Maar dan zonder woorden.

Herman de Coninck