Privacybeleid

Welke gegevens houdt De Plek over u bij?

In de meeste gevallen alleen uw naam en e-mail adres. Enkel indien nodig voor individuele begeleiding en/of deelname aan een workshop, worden ook uw telefoonnummer en postadres gevraagd. Uiteraard hebt u het recht om te allen tijde uw gegevens in te zien en te wijzigen.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt door De Plek?

De Plek stuurt af en toe een mail met nieuws of een uitnodiging voor een activiteit. Dat is de enige reden om uw e-mail adres te bewaren. De Plek stuurt enkel mails die rechtstreeks met De Plek te maken hebben, en stuurt dus geen mails van derden door. Mails worden altijd onder BCC verstuurd, zodat niemand anders uw e-mailadres te zien krijgt. In het geval u hebt ingeschreven voor een workshop of een individuele begeleiding, gebruikt De Plek uw gegevens om met u te communiceren over de workshop of begeleiding.

Hoe lang bewaart De Plek uw gegevens?

De Plek bewaart uw gegevens in een actieve lijst, zolang u niet aangeeft geen mails meer te willen ontvangen. Daarnaast beheert De Plek een passieve lijst met gegevens van mensen die geen mails (meer) willen ontvangen. Om te vermijden dat ik u per ongeluk toch weer een mail stuur.

Hoe komt u op die actieve lijst om mails te ontvangen?

Indien u op een of andere manier duidelijk maakt dat u interesse hebt in De Plek, komen uw gegevens in de actieve lijst. Bijvoorbeeld door deelname aan een activiteit, of als u expliciet vraagt om mails te ontvangen.

Wat als u geen mails meer wilt ontvangen?

Als u geen mails meer wilt ontvangen van De Plek, kan u dat eenvoudig aangeven per mail of per telefoon. Ik verwijder uw gegevens dan van de actieve lijst, en bewaar ze in de passieve lijst.

Geeft De Plek gegevens door aan derden?

Nee. Uw gegevens zijn veilig bij De Plek. Ze worden enkel gebruikt voor communicatie en organisatie van De Plek zelf.

Als u ondanks mijn zorgvuldigheid de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, laat het mij weten per mail of telefoon.